แบบประเมินการอบรมสัมมนา

แบบประเมินการอบรมสัมมนา

ร่วมทำ แบบประเมินผลความพึงพอใจในการเรียนผ่านระบบ E-Learning

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 🙂

คุณคิดว่ากิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์กับคุณมากน้อยเพียงใด
คุณพึงพอใจกับการอบรมสัมมนามากน้อยเพียงใด
เนื้อหาสามารถนำไปประยุกต์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความละเอียด ชัดเจนของเนื้อหา
ง่ายต่อการทำความเข้าใจและนำไปใช้
ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม
การนำเสนอของวิทยากร
ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรอบรู้ในหัวข้อที่บรรยายและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
คุณคาดหวังอะไรจากการอบรมสัมมนาในครั้งนี้

กดที่ปุ่ม Complete เพื่อเสร็จสิ้นหลักสูตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *